Tacettin Fidan

 


Tek Hakîkat


Tek hakîkat var, evet, bellediğim dünyâdan,

Elli, altmış sene gezdimse de, şaşkın şaşkın:

Hepimiz kendimizin, bağrı yanık âşıkıyız;

Sâde, i´lânı çekilmez bu acâib aşkın!


- Mehmet Akif Ersoy  (Hilvan - 17 Temmuz, 1933)(İngilizce)Sole Reality *


Yes, there's one truth that's obvious to me about this world,

Though, I've journeyed it for fifty-sixty years, bewildered:

We are all, to our very own selves - heartbroken lovers;

However unbearable, the declaration of this strange love!


- Mehmet Akif Ersoy  (Hilvan - July 17, 1933)
Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerine yaptığım diğer İngilizce çeviriler (My other translations of Mehmet Akif Ersoy’s poetry):

Hayat Arkadaşıma  -  To my lifelong friend

Nefs-i Nefis  -  Beautiful Being

Kıssadan Hisse  -  A Take from an Anecdote

Hürriyet  -  Liberty

Yaş Altmış  -  Age Sixty

Nerdesin  -  Where are Ye?


* İngilizce çeviri Tacettin Fidan tarafından yapılmıştır.  

© 2012 - Tacettin Fidan  

Make a free website with Yola