Tacettin Fidan

"Mehtaba"
- Percy Bysshe Shelley (Pörsi Bişe Şeli)

Bitkinliğe solgun musun sen
Semaya tırmanmaktan, ve dünyaya bakmaktan,
Yoldaşsız başıboş gezmekten
Değişik doğumu olan yıldızların arasında, –
Ve daimi-değişen, neşesiz bir göz gibi
O kendi sabitlik kıymetine hiç gaye bulamayan?İngilizce:"To the Moon"
- by Percy Bysshe Shelley
 
ART thou pale for weariness    
Of climbing heaven, and gazing on the earth,    
Wandering companionless    
Among the stars that have a different birth,—    
And ever-changing, like a joyless eye             
That finds no object worth its constancy?
© 2011 - Percy Bysshe Shelley  (Pörsi Bişe Şeli)

Bildiri:
Bu eserin sahibi Percy Bysshe Shelley'nin yukarıda İngilizce "To the Moon" başlıklı şiirinin üstte Türkçe "Mehtaba" adlı çevirisi Tacettin Fidan tarafından yapılmıştır.  Tüm hakları mahfuzdur ve eser sahibi şaire vede varislerine aittir.

İnternet kaynağı/Online source:
http://www.bartleby.com/106/264.html

Eserin asıl kitap kaynağı/Original source:
Palgrave, Francis T. The Golden Treasury. London: Macmillan, 1875; Bartleby.com, 1999.

Make a free website with Yola