Tacettin Fidan

Vukuf Meselesi

Yaratıcılık varlığa ümit verir
Yenilik, kesin olmasa bile, onun değişen kısmetidir
İzdüşüm, kendini ileriye doğru yöneltir
Deneyüstünlüğü, devamlı ve karşılıklı
içe–dışa gelip-giden gönderme taşıtı,
onun henüze, yani yakına tırmanışıdır
Hazır ama hep de nâmevcut halde
Bütün, o zaman vazih
Sezilen, ve imkân dahilinde olandır
Bu olay denizde bir gözyaşı gibi
Bir benlikte, bir senlikte,
diğerlerinde ve dünya da
Bağdaş bir varoluştur
Engin tahmin düşüncesi
Anlağın göz önünde,
o insan bir çevre, bir muhit, bir ortamdır
Düzen, usul ve buyruk arama çabasında
Üstün bir durağın üzerinde bir vukufta
Birincisinde simge, ve anlam
İkincisinde nereye dair olduğuna kanıt
Müteakip üçüncüsünde ise, kalkacaktır örtüsü
Ama bu sıralamada
Hakem de çıkabilir ortaya
Oluşma etkinlik çeker bu çözülüme
Şu an, şimdilik, harekâtının ulaşım yeridir
Ve evet, bu hayatta biz de cümleten ve aynen
Geçici de olsa, sanki sürekli bir tedavi altındayız
Kararlılık zamanına, ama esas zamana
Böyle bir hikayedir şevk ve yekün hülasa
Oysa artık kalan, galiba, daima hep devam edendedir- Şiirde Düşünceler (Sayfa 46)
İngilizce:
The Affair Of Insight

Creativity brings hope into being
Novelty is its changing destiny, yet uncertain
Projection throws itself forward
Transcendence is its ascent into imminence
Ready yet absent
The whole is then apparent
Perceived, and possible
This is a teardrop in the sea
In an I, you, others and the world
Its an existence consistent with
The immense wonder
To a mind's eye, the spirit is an environment
In search for an order
An insight o'er a super-station
A symbol, a meaning
Whereabouts in the two
The successive three is to be unveiled
But, in the procession
The referee may also be revealed
Occurrence attracts activity into resolution
Present is the terminus in its movement
And yes, we are
The very ones who are
Its mortal patients
Determination is to time
A story in the glow and the sum
A remnant in perpetuity- Thoughts In Poetry (Page 46)


© 2011 - Tacettin Fidan

Bildiri:
Yukarıdaki şiir 2005 yılında çıkan ilk şiir kitabımdan alınmıştır. Serbest nazım.

Make a free website with Yola