Tacettin Fidan

"Huzurlu Hayat"
- Alexander Pope (Alekzandır Pop)

Mutludur, memleket havasını
Kendine ait bir toprakta teneffüs ederken,
İhtimam ve dileği, babadan kalma bir kaç arazide  
Varislenmiş olan bir insan.

Ona temin edilen
Sürülerinin sütüyle, davarının eşyasıyla,
Tarlalarının verdiği ekmekle,
Kışları ısı, yazları gölge veren ağaçlarıyla.

Azizdir, her gün,
Dimağı dingin, vücudu sağlam vaziyette
Saatlerin, günlerin, ve yılların, telaşsız
Sakince öteye kayışını keşfeden kişi,

O adam, gecenin rahat uykusunda;
birbirine pekiştirilmiş halde
Sıkıntısızlık ve bilim içinde, masumiyet
Ve zevkli eğlenceyle, hoşnuttur
Epey, derin-derin düşüncede.

Meçhul ve gizli, bırakın böyle yaşıyayım;
Matemsiz, bırakın böyle öleyim;
Dünyadan çalınan bir taş bile, nerede yattığımı
kimseye söylemesin.
İngilizce: 
"The Quiet Life"
- by Alexander Pope
 
HAPPY the man whose wish and care    
A few paternal acres bound,    
Content to breathe his native air    
                In his own ground.    
 
Whose herds with milk, whose fields with bread,             
Whose flocks supply him with attire;    
Whose trees in summer yield him shade,    
                In winter fire.    
 
Blest who can unconcern'dly find    
Hours, days, and years slide soft away      
In health of body, peace of mind,    
                Quiet by day,    
 
Sound sleep by night; study and ease    
Together mixt, sweet recreation,    
And innocence, which most does please    
                With meditation.    
 
Thus let me live, unseen, unknown;    
Thus unlamented let me die;    
Steal from the world, and not a stone    
                Tell where I lie.    

 


© 2011 - Alexander Pope

Bildiri:
Bu eserin sahibi Alexander Pope'un yukarıda İngilizce "The Quiet Life" başlıklı şiirinin üstte Türkçe "Huzurlu Hayat" adlı çevirisi Tacettin Fidan tarafından
yapılmıştır. Tüm hakları mahfuzdur ve eser sahibi şaire vede varislerine aittir.

İnternet kaynakları/Online sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ode_on_Solitude
http://www.bartleby.com/106/118.html

Eserin kitap kaynağı/Original book source:
Palgrave, Francis T. The Golden Treasury. London: Macmillan, 1875; Bartleby.com, 1999.

Make a free website with Yola