Tacettin Fidan

 Zevkli sesler duyunca


Yoksa insanda şiir, doğmaz içinde nağme

Yoksa adamda şarkı - konmaz türkü diline


Kıpırdamıyor ise, zevkli sesler duyunca

İnanın isyankârdır - haindir o vatana


Oyun, taktik, manevra, aklında hep ganimet

Asla ona güvenme - melundan çıkmaz nimet


Devinir de devinir, cehennemle sevinir

Duyguları karanlık - kaynar kazan şehridir


O iblise hak ceza, çal çalgını çal usta

Güftesine bas damga - vur serpilsin havaya© 2014 - Tacettin Fidan

Make a free website with Yola