Tacettin Fidan

 MELHEM


Dua olsun mübareğe                

Küme hısım hak armağanı            

Tasalanmam gayretime               

Nice nicedir aşk yanığı            


Tahammül ettim kısmete                

Sakınırım sevda yoldaşı                

Dokunamam talihime                     

Ben değişemem ham zamanı         


Peşinden koşsam neşenin              

Dibi bulunmaz kap kaderin               

Temkinliyim doğru yolun                 


Nişan taşım aşk uğruna                  

Helaldir bu can umuduna                

Terennümdür ses soluğum
İngilizce: (İlham kaynağı şiir)
Unguent and Treats 


Blessed have pens 

Giving inspirit kith 

Resolve's strive arrive 

Because tone's whole 

Joyful endure good-fortune 

When hale fares-well 

Liberty seam gills 

But lifeguard's time 

Because know full-grown 

Pursuit's cheerful values 

Well meant friend's 

Impressed contacts swell 

Perceive these soberly 

It'll please civility 

Unsung ensigns defy 

Ill-luck's balms mortify 

Reports headway anoint 

Hoped choices coined 

Unsure bequests allure 

Assiduous consensus procure - Thoughts In Poetry (Page 48) 

Bildiri: Yukarıda İngilizce 'Unguent and Treats' başlıklı eser 2005 yılında çıkan (Şiirde Düşünceler/Thoughts In Poetry) ilk şiir kitabımdan alınmıştır. Serbest nazım.© 2011 - Tacettin Fidan  

Make a free website with Yola