Tacettin Fidan

Sone 60, "Devreler"
- William Shakespeare (Vilyım Şeykspir)

Dalgaların çakıl taşlı sahillere dökülüşü gibi,
Dakikalarımız nihayet sınırlarına öyle acele eder;
Her biri ondan önce gidenle yer değişir.
Birbirini izleyen zahmetle hepsi geleceğe doğru iddialıdır.
Doğum, hakiki aydınlığında, bir kere de olsa,
Olgunluğa tırmanır, taç gibi onu kendi başına takar,
Hileli güneş tutulmaları, onun ihtişam muharebesini muzaffer kılar,
Ama zamanın verdiği hibe, anında ödülünü yanlış yola sevk eder,
Zaman gençliğe konan gelişmeyi mıhlayıverir,
Ve aynı koşutları güzelliğin çehresinde arar;
Yaradılış gerçeğinin seyrekliklerinde beslenir,
Tırpanın biçeceği şeyden başka hiç bir şey önünde duramaz.
Ya Mevla, onun merhametsiz yetkisine rağmen, benim dizelerim
Yine, senin kıymetini överek, umut dolu çağlara varacak.
İngilizce: 
Sonnet LX, "Revolutions"
- by William Shakespeare
 
LIKE as the waves make towards the pebbled
shore,
    
So do our minutes hasten to their end;    
Each changing place with that which goes
before.
    
In sequent toil all forwards do contend.  
Nativity, once in the main of light,             
Crawls to maturity, wherewith being
crown'd,
    
Crooked eclipses 'gainst his glory fight,    
And Time that gave, doth now his gift con-
found.    
 
Time doth transfix the flourish set on youth,    
And delves the parallels in beauty's brow;      
Feeds on the rarities of nature's truth,    
And nothing stands but for his scythe to
mow.    
 
And yet, to times in hope, my verse shall
stand,    
Praising Thy worth, despite his cruel hand.
© 2011 - William Shakespeare

Bildiri:
Bu eserin sahibi William Shakespeare'in yukarıda İngilizce Sonnets LX, "Revolutions" başlıklı şiirinin üstte Türkçe [serbest nazım] Sone 60, "Devreler" adlı çevirisi Tacettin Fidan tarafından yapılmıştır. Tüm hakları mahfuzdur ve eser sahibi şaire ve/veya varislerine aittir.

İnternet kaynakları/Online sources:
http://shakespeare.mit.edu/Poetry/sonnet.LX.html veya
http://www.bartleby.com/106/30.html


Eserin asıl kitap kaynağı/Original book source:
William Shakespeare: 1990, The Complete Works, New York, Gramercy Books. (Sonnets, LX.)
Online:
http://shakespeare.mit.edu/

Make a free website with Yola