Tacettin Fidan

 Sevda neymiş? diyene


Sevda neymiş? diyene 

Sevda vefadır deriz

İki hece tek sözle


Sevda çok hoş bir hayat nesnesidir

Onu beklemek güzel bir uyanış

Sevda şuur canlılık ve iştahtır 


Mucizedir aşka düşmek mucize

Kendi kendiliğinden yanan ışık

İçten yanan güzel bir düşüncedir


Sevda bize her günün kutsallığı

Varlığımızın haz minnettarlığı

Mevcudiyetin farkındalığıdır


Aşk şanlı bir sevgidir varoluşa

Varlık yolculuktur sevgili O’na

O faik bitmeyen kaynağımıza


Sevda akan ırmağı keşfetmektir

O yüce bereketi takdir etmek

Tanışmaktır mütevazi esrarla


Gözleri maneviyatın yüzünde

Akla fikre sığmaz heveslensende

Aşksız düşüverirsin eksiğine


Aşık görür gözüyle görmesede

Aşık sever bilsede bilmesede

Kavranamayan güvenci derindir


Aşk bir bilimdir ki derinmi derin

Tutamaz göz önünde imgelerin

Çizemez resmini kelimelerim


Kelimeler sadece bir beyandır

Timsalleri ressamında uyanır

Aşk sevgi bulamayana rüyadır


Aşk her an bildiğimizden uzakta

Her an ışığımızın arkasında

Her an tanımlananlardan başkadır


Aşk sevgilinin gönül çağrısıdır

Çağrılanın yüreğine dilsizdir

Aşıkların bu dili hep sessizdir!


Sesi yok ama herkese seslenir!

Sevda nağmesi ezberden söylenir

Aşk yankısı candan ifadelenir


Bir yankıdır aşk böyle içten içe

Mübarekten bir cevap beklesekte

Allah vermiş şükredelim müjdeye


Tek söz iki heceyle

Vefadır deriz sevda

Sevda neymiş? diyene © 2014 - Tacettin Fidan

Make a free website with Yola