Tacettin Fidan

 Sen yardımseverin insaf vakarı


Sen yardımseverin insaf vakarı

Sen doğru pürüzsüz cömertlik kârı

İtimada lâyık lütuf ve rica

Her gayrete malik en sonsuz vefa

Daim şafaklarda güneştir başın

Her iki cihanda ışıktır saçın


Peygamberin sırrı parlayan utku

İnmiştir cennetten cevherdir oku


Merhamet ilmine var ise dava

Kehanet müjdesi ilâhi dua

Bağrı yanık cana kader merkezi

Yürektir kalemi ezber defteri

Aceleye yoksun adile beka

Bakire ruhlura basiret reva


Defolsun gelmesin kör topal kadı

Kudurmuş bacıya güç verir cadı

İstirham ederim olmaz şeytanla

Kâhinin kavliyle günah sınama

Atama atama atsa dokunma

Hamdolsun Mevlâya onla oynama


Ecelliyiz Hüda dileriz rahmet

Tükenmez zillete rencide mühlet

En yüce mertebe tek Sensin elbet

Atıfet uğruna affet şikâyet


© 2014 - Tacettin Fidan

Make a free website with Yola