Tacettin Fidan

 "Rafet Paşanın Duası"

Yardım et bana, Ya Mevla!
Benim yürek ruhumun içinde
neşe var

Belli ki Kartalın düşmanları
kısır bir döngüye girmişler:
Kendilerine özgü fırıl fırıl dönen
tarihi bir kötülüğün ta içindeler!

Ey Mevla!
Bu şeye,
memnun olmaktan korkuyorum

Zira,
bana hata edenlerin
benim düştüğüm
benzeri bir zarara
varmalarını istemiyorum
Ama,
sana yalvarıyorum Ya Mevla,
onların kötülüğünü
geri getirip
yeniden yaşatmalarına
müsaade etme!

Ya Mevla!  
İntikam ve kan davalarını durdur;
onlar ebediyen senin  
mübarek ellerine
yerleştirilmiştir!

Küfür etmiyeceğim;
ne gevezelik yapacağım;
ne bir kimseyle alay edeceğim;
ne bir kimseyi utandıracağım;
vede hayır:
ne de husumet içinde kalan
herhangi bir tür düşmanı öldüreceğim!

Artık, bizim düşmanlarımız af edilmiş sayılsın!

Ya Allah, bu neşeyi kutlamak istiyorum,
fakat,
sendeki mükemmel yönerge
ve
senin mükemmelliğin için.
(İngilizce)
"The Prayer of General Reffet"

O Lord, Help me!
I've got joy in the heart of my spirit
It appears that the enemies of the Eagle
have entered into a vicious circle:
a spin of their own historic evil!
In this thing,
I am afraid to be happy, O Lord!
For, I do not want those
who have done me wrong to find
the same harm that I found
However, I beg you O Lord,
do not allow their evil to
come back and live, anew!
O God! Stop the blood feuds and revenge;
those are placed in your blessed hands,
forever!
I will not curse; nor mouth off;
nor make fun of; nor humiliate;
and no: nor will I kill,
any kind of enemy that's in enmity!
Let our enemies be considered forgiven!
O Lord, I want to celebrate this joy,
however, for your goodness
and your good direction.


© 2011 - Tacettin Fidan

Make a free website with Yola