Tacettin Fidan

 "KALK GİDELİM"

Kalk gidelim, aman gidelim
Cigarayı - feneri yak gidelim
Kalk gidelim, aman gidelim
Cigarayı - feneri yak gidelim

Oğlan da adın İsmail
Aman oğlan adın İsmail
...
İsmine oldum mail
Aman ismine oldum mail

Kalk gidelim, aman gidelim
Cigarayı - feneri yak gidelim
Kalk gidelim, aman gidelim
Cigarayı - feneri yak gidelim

Oğlan da adın Mustafa
Aman oğlan adın  Mustafa
...
Gel yanıma sür sefa
Aman gel yanıma sür sefa

Kalk gidelim, aman gidelim
Cigarayı - feneri yak gidelim
Kalk gidelim, aman gidelim
Cigarayı - feneri yak gidelim

Oğlan da adın Murtaza
Aman oğlan adın Murtaza
...
Gel yanıma çek cefa
Aman gel yanıma çek cefa

Kalk gidelim, aman gidelim
Cigarayı - feneri yak gidelim
Kalk gidelim, aman gidelim
Cigarayı - feneri yak gidelim
***

Besteleyen: Anonim

***

-----------------------------


"GET UP,  LETS GO!"

Get up, lets go!  Lets go, lets go now!
Light up your smoke, light up the nightlight, lets go!
Get up, lets go!  Lets go, lets go now!
Light up a smoke, light up the nightlight, lets go!
Put your jacket on and lets go! *

Sunny boy by the name of John
O sunny boy by the name of John
...
Even your name sounds like fun
O even your name sounds like real fun


Get up, lets go!  Lets go, lets go now!
Light up your smoke, light up the nightlight, lets go!
Get up, lets go!  Lets go, lets go now!
Light up a smoke, light up the nightlight, lets go!
Put your good shoes on and lets go!


Sunny boy by the name of Jake
O sunny boy by the name of Jake
...
Come by me, lets cut the cake
O come by me, and lets cut the cake


Get up, lets go!  Lets go, lets go now!
Light up your smoke, light up the nightlight, lets go!
Get up, lets go!  Lets go, lets go now!
Light up a smoke, light up the nightlight, lets go!
Put my gold ring on and lets go!


Sunny boy by the name of Frank
O sunny boy by the name of Frank
...
Come near and get shot by Hank!
O come near me and get shot by Hank!


Get up, lets go!  Lets go, lets go now!
Light up your smoke, light up the nightlight, lets go!
Get up, lets go!  Lets go, lets go now!
Light up a smoke, light up the nightlight, lets go!
Turn back Frank, don't get shot by Hank!
Author: Anonymous

*Translator's Addenda.


***

© 2011 - Tacettin Fidan
(Rights pertaining to the above English translation only.)

Bildiri:
Yukarıdaki "KALK GİDELİM" türküsünün İngilizce çevirisi (GET UP,  LETS GO!) Tacettin Fidan tarafından yapılmıştır.  İşbu
"çeviriye" dair eserin her hakkı mahfuzdur.

***

---------------------------


"ÇOHU TË SHKOJËM"


Çohu të shkojëm, hajde shkojëm
Ndez cigaren e llambën, ec të shkojëm
Ngreu të shkojëm, hajde shkojëm
Ndez cigaren e llambën, ec të shkojëm
Vesh xheketën e të shkojëm


O djalë me emër Gëzim
More djalë me emër Gëzim
...
Hajde te unë nxjerr mërzin
Hajde te unë dhe gjej lulëzim


Çohu të shkojëm, hajde shkojëm
Ndez cigaren e llambën, ec të shkojëm
Ngreu të shkojëm, hajde shkojëm
Ndez cigaren e llambën, ec të shkojëm
Vesh këpucët e të shkojëm


Djalë me emër Taxhedin
O djalë me emër Taxhedin
...
Te unë ke vu dashurinë
Hajde te unë dhe merr dashurinë


Çohu të shkojëm, hajde shkojëm
Ndez cigaren e llambën, ec të shkojëm
Ngreu të shkojëm, hajde shkojëm
Ndez cigaren e llambën, ec të shkojëm
Ve unazën e të shkojëm


O djalë me emër Skender
More djalë me emër Skender
...
Hajde te unë e gjej nder
Hajde me mua dhe rri me nder


Çohu të shkojëm, hajde shkojëm
Ndez cigaren e llambën, ec të shkojëm
Ngreu të shkojëm, hajde shkojëm
Ndez cigaren e llambën, ec të shkojëm
Hapë derën e të shkojëm***

© 2011 - Tacettin Fidan
(Rights pertaining to the above Albanian translation only.)

Not:
Kjo vjershë [sipër] anonim është një këngë i vjetër popullore Turkish. Përkthyer dhe rindreçurë këtu
në gjuhën Shqip nga unë, për humor dhe kënaqësi shpirtëror. - TF

Bildiri:
Yukarıdaki "KALK GİDELİM" türküsünün Arnavutça çevirisi (Çohu të shkojëm) Tacettin Fidan tarafından yapılmıştır.  
İşbu "çeviriye" dair eserin her hakkı mahfuzdur.

***

Kalk Gidelim.mp3

Make a free website with Yola