Tacettin Fidan

Hayırlılar ve Kötüler

Bir zamanlar, Hayırlıların hepsi, Kötüler tarafından onların insanlık işlerinde müşterek

sayıldıkları ortak hisse’den sürgün edilmişler: Herhâlde, Kötülerin sayıları daha yüksek

olduğundan, dünya’ya sahip olma ünvanına da böylece erişebilmişlerdi.  Hayırlılar, rüzgâr

esintisi ile cennete varıp, sema’dan bu zalimlerden onlara adil bir intikam alınmasını

rica etmişler. Müşteri’ye [Jupiter] yalvarıp, o Tanrı’dan Kötüler ile aralarında sürekli

bitmeyen bir savaş olduğu için ve de aralarında müşterek hiç bir şeyin bulunmadığından,

zaten artık beraber de yaşayamıyacaklarından dolayı, bundan sonra ilişkilerinin tamamen

kesilmesini, ayrıca  birbirinden ayrılmaz surette sabit bir kanun vasıtası ile

geleceklerinin muhafaza edilmesini tebliğ etmişler.  Müşteri ricalarını kabul etmiş,

verdiği resmi emirde, bundan sonra Kötüler birbirlerinin refakatinde dünyayı ziyaret

edebilecek, fakat Hayırlılar yalnız teker-teker insanlığın ikametgâhına girecek, demiş. 

Bundan ola ki, Kötüler hep çoğalmıştır, zira onlar yalnız tekil değil, bir sürü halinde

gelirler, asla tek başına olmazlar: Oysa, Hayırlılar Müşteri’den usul takip edip

türediklerinden, birbirlerine hiç benzemezler, birer birer, ayrı ayrı, ve teker teker

sadece onları fark etme yeteneği olan kimselere görünürler.Not:
Bu bir Ezop (Aesop) Masalıdır.
(İngilizce)
The Goods and the Ills
by Aesop

- As translated by George Fyler Townsend (1887)

All the Goods were once driven out by the Ills from that common share which they each had

in the affairs of mankind; for the Ills by reason of their numbers had prevailed to

possess the earth. The Goods wafted themselves to heaven and asked for a righteous

vengeance on their persecutors. They entreated Jupiter that they might no longer be

associated with the Ills, as they had nothing in common and could not live together, but

were engaged in unceasing warfare; and that an indissoluble law might be laid down for

their future protection. Jupiter granted their request and decreed that henceforth the

Ills should visit the earth in company with each other, but that the Goods should one by

one enter the habitations of men. Hence it arises that Ills abound, for they come not one

by one, but in troops, and by no means singly: while the Goods proceed from Jupiter, and

are given, not alike to all, but singly, and separately; and one by one to those who are

able to discern them.Online source (Kaynak site):
http://en.wikisource.org/wiki/The_Goods_and_the_Ills

© 2011 - Tacettin Fidan
Bildiri:
Yukarıdaki Ezop (Aesop) Masalının Türkçe çevirisi Tacettin Fidan tarafından yapılmıştır.

Make a free website with Yola