Tacettin Fidan

 Hürriyet


Mâdâm ki gördün bu güzel günleri, artık

Ey millet-i merhûme!  Hayâtın ebedidir.

İkbâlini te’yid edecek nasr-ı İlâhî;

Ümmîd kavî, çünkü mevâîd kavîdir.

Âfakta, enfüste ayân şevk ile, biz de

Kalkın edelim, Hâlik-ı hürriyyete secde.


- Mehmet Akif Ersoy    (8 Temmuz, 1910)
(İngilizce)
Liberty


Now that you have seen these beautiful days, finally

O, belated queen of nations! Your life is eternal.

Your veritable riches will come from the Great Goodness;

For power of hope is a promise of power.

With joy emanating from our body and soul, let us

Let's get up, and to Spirit of liberty do submit.  


- Mehmet Akif Ersoy     (July 8, 1910)* İngilizce çeviri Tacettin Fidan tarafından yapılmıştır.  

© 2012 - Tacettin Fidan 

Make a free website with Yola