Tacettin Fidan

 Dervişin Sırrı


Sordum, “Çin’den ve Yunandan ne aldın geldin ey derviş?”

Dedi ki:

“Saydamdır aşk ile güzel her bakış

“Kulak verir, olsa da her yanı bağımsız

“Şefkat taşır aşıkta dış görünüş

“Hürmetkâr, saygılı, içtendir sevgili her davranış

“Velhasıl, kelamı candan ve samimidir aşığın


“Ticarette ustadır, çalışır, her işte hep dikkatlidir

“Şüphelendiği vakit, fikir arar ve sorar her yerde ve her kişide

“Sinirlenince, öfkesinin çıkaracağı sorunları iyice tartar

“Çıkar ve kazanç görünce, doğru ve dürüstlüğe yönelir

“Evladına gelince, yeterli mesafe bırakır


“Ağırbaşlıdır

“Cömert ruhludur

“Daima hüsnüniyetlidir

“Hafiften biraz ciddidir

“İyiliksever bir insandır


“Uzaktan sert görünür, fakat

“Yaklaşırsan, nazik ve nezaketli

“Pekişmiş, sebatkâr bir dili vardır

“Vukuf faziletine adanmış

“Gayreti, tek yüce gönüle sevdalıdır


“Gereklilik nedir?” diye sorsan,

“Kader, Üç Örgülü Yazgıdır” der:

“Hayat, o bir değirmen;

“Kısmet, sana taksim edilen;

“Ecel, her canlıya pay muhakkaktır.” 


“Ya gelen-giden ve çekilen gerçek?”

“Uzaktan çok daha yakın olan cennet

“Suskun, uslu has bir aşk

“Vicdan ve Merhamettir.”


© 2015 - Tacettin Fidan

Make a free website with Yola