Tacettin Fidan

“Ah, Ay – ve Yıldız!“
- Emily Dickinson (Emili Dikınsın)

Ah, Ay – ve Yıldız!
Sen çok uzaklardasın —
Ama başka hiç bir kimse olmasaydı  
Senden daha da uzakta —
Durur muydum sanırsın
Bir Semaya —
Yahut dirsekten orta parmağın ucuna kadar olan
bir mesafeye — veya o kadarına?

Bir Başörtüsü ödünç alabilirim
Tarlakuşundan —
Ve bir Dağkeçisinin Gümüş Çizmesini —
Ve bir Ceylanın üzengisini —
Ve seninle olurum — Bu gece!

Ama, Ay, ve Yıldız,
Sen çok uzak olduğun halde —
Biri var — senden daha da çok uzakta —
Benden - O adam – bir semadan daha ziyadedir —
Bundan dolayı ben hiç bir zaman gidemem!
İngilizce:
"Ah, Moon — and Star!"
- by Emily Dickinson

Ah, Moon — and Star!
You are very far —
But were no one
Farther than you —
Do you think I'd stop
For a Firmament —
Or a Cubit — or so?

I could borrow a Bonnet
Of the Lark —
And a Chamois' Silver Boot —
And a stirrup of an Antelope —
And be with you — Tonight!

But, Moon, and Star,
Though you're very far —
There is one — farther than you —
He — is more than a firmament — from Me —
So I can never go!
© 2011 - Emily Dickinson (Emili Dikınsın)

Bildiri:
Bu eserin sahibi Emily Dickinson'ın yukarıda İngilizce "Ah, Moon — and Star!" başlıklı şiirinin üstte Türkçe "Ah, Mehtap - ve Yıldız!" adlı çevirisi Tacettin Fidan
tarafından yapılmıştır. Tüm hakları mahfuzdur ve eser sahibi şaire vede varislerine aittir.

İnternet kaynağı/Online source:
http://en.wikisource.org/wiki/Ah,_Moon_%E2%80%94_and_Star!

Eserin asıl kitap kaynağı/Original source:
Dickinson, Emily: 1924, The Complete Poems of Emily Dickinson, Boston: Little, Brown.

Make a free website with Yola