Tacettin Fidan

Aslan ile Fare

Av peşinde kovalamaktan yorulan bitkin bir Aslan, gölgelik bir ağacın altına boylu-boyunca uzanıp-yatmış

uyuyordu. Fareler, o uyurken üzerine tırmanıp cirit atınca, onu uyandırdılar.  Birini pençesinin altına

alıp, tam ezip geberteceği anda, Fare ondan merhamet dilendi.

"Yüce Kral, kıyma bana!" Dedi Fare, ve: "Belki bir gün gelir benim'de size yapabileceğim bir hizmet

olur."

Aslan, Fare'nin ona yardım teklifine epey gıdıklandı, pençesini kaldırıp ufak mahlukatı bıraktı-gitsin.

Kısa bir zaman sonra, Aslan, avcıların kurmuş olduğu bir pusuya düştü, kendisini kurtaracak çare

bulamayınca, kükremeleri ile bütün ormanlığı inletti. Hayatını kurtardığı Fare geldi, ufak keskin dişleri

ile onu tutuklayan halatları çabucak çiğneyip parçaladı ve Aslanı böylece hürriyetine kavuşturdu.

Demek ki: Büyükler bile küçüklerin yardımına muhtaç kalabilirler.Not:
Bu bir Ezop (Aesop) Masalıdır.(İngilizce)THE LION AND THE MOUSE

A Lion, tired with chase, lay sleeping at full length under a shady tree.  Some Mice scrambling over him

while he slept, awoke him.  Laying his paw upon one of them, he was about to crush him, when the Mouse

implored his mercy.

 "Spare me, O King!" said he, and: "Maybe the day will come when I can be of service to you."

The Lion tickled with the idea of the Mouse helping him, lifted his paw and let the little creature go.

Some time after, the Lion was caught in a net laid by some hunters, and, unable to free himself, made

forest resound with his roars. The Mouse whose life had been spared came, and with his little sharp teeth

soon gnawed the ropes asunder, and set the lion free.

"The least may help the greatest."***

Source (Kaynak):
McSpadden, J. Walker (ed.): 1903, The Fables of Aesop [Based on the texts of L'Estrange and Croxall], New York, Thomas Y. Crowell & Co.
Online (Kaynağın İnternet Adresi):
http://books.google.com/books?id=JlEMAAAAYAAJ&dq=The+Fables+of+Aesop&ei=z21bTbbzD9uYUJiJzdIP

***© 2011 - Tacettin Fidan (Above Turkish transl.)
Bildiri: Yukarıdaki Ezop (Aesop) Masalının Türkçe çevirisi Tacettin Fidan tarafından yapılmıştır.

Make a free website with Yola