Tacettin Fidan

Anlayış Görgülerinde

Maildir her ilkeye hür yaşam   
Mutabıksa dillendiren ağıt       
İlan ve düğün olur bir akşam   
Yeni öğütler hazırlar bağıt      

Tilki gibi hedef almaz ülkü       
Tarif etmez şen anları zevki     
Sevda bağıdır güzelim öykü         
Bilgiye ahenk verince şevki     

Edim denen gerçek nesne neyse    
Serbest bırak bize doğru yolu    
Boyun bük, ey Türke düşman kimse!
İstiklal görecek insanoğlu    

Tahmin et, yazılsın her kerim söz    
Yetiş kardeş, tarihe ver önsöz  © 2011 - Tacettin Fidan

Make a free website with Yola